Zapraszamy do wspólnej zabawy

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 

12:00 - 19:00

 • w soboty i niedziele w godzinach        

11:00 - 19:00

Naszą stronę odwiedziło:

monitoring pozycji

REGULAMIN SALI ZABAW CHATKA SKRZATKA

 1. Sala zabaw CHATKA SKRZATKA jest przeznaczona dla dzieci od 3 do 12 lat.
 2. Dzieci wchodzą na salę zabaw tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego ścisłą opieką. Opiekun lub rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za cały czas przebywania dziecka w sali zabaw CHATKA SKRZATKA.
 3. Dzieci wchodzą do CHATKI SKRZATKA w skarpetkach, obuwie i okrycie wierzchnie pozostawiając w szatni.
 4. Rodzice, opiekunowie wchodzą w skarpetkach bądź zakładają ochraniacze na obuwie.
 5. Uczestnicy zabawy zdejmują również i odkładają w bezpieczne miejsce: okulary, łańcuszki, kolczyki, zegarki, pierścionki itp. ostre rzeczy które mogą zranić dziecko. Opróżniają kieszonki ubioru dziecka. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Sali Zabaw, CHATKA SKRZATKA nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Ubiór dziecka powinien być odpowiedni i umożliwiać swobodną zabawę.
 7. Wymaga się, aby dzieci odwiedzające salę zabaw nie były w trakcie choroby w szczególności zakaźnej.
 8. Na terenie sali zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.
 9. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dzieci.
 10. Przebywające na Sali Zabaw dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są do stosowania poleceń personelu. Personel Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn o których mowa powyżej, nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas zabawy.
 11. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na Sali Zabaw CHATKA SKRZATKA, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy bezzwłocznie złożyć pisemne oświadczenie, oraz opinię lekarską, które należy wręczyć personelowi za potwierdzeniem odbioru.
 12. Wszelkie zdarzenie nie zgłoszone w sposób określony powyżej, uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw CHATKA SKRZATKA.
 13. Na teren obiektu nie wnosimy własnego jedzenia ani picia.
 14. Przekąski i napoje zakupione w minibarze należy spożywać tylko i wyłącznie przy kanapach lub przy stolikach.
 15. Apteczka znajduje się w recepcji.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SALI ZABAW CHATKA SKRZATKA:

 • korzystamy za wszystkich urządzeń sali zgodnie z jego przeznaczeniem
 • nie wchodzimy na siatkę zabezpieczającą
 • nie zjeżdżamy ze zjeżdżalni głową w dół
 • nie wchodzimy na zjeżdżalnie od strony pochyłej
 • nie skaczmy z konstrukcji zabawowej /nawet do basenu z piłkami/
 • nie wnosimy do konstrukcji zabawowej zabawek
 • nie wnosić jedzenia oraz napojów do strefy zabawowej
 • na zjeżdżalni może przebywać jednocześnie tylko jedno dziecko
 • nie wynosimy piłeczek z basenu
 • nie popychamy innych dzieci
 • nie jemy, nie pijemy i nie żujemy gumy podczas zabawy ze względu na groźbę zadławienia
 • nie niszczymy sprzętu, zabawek, ani elementów wyposażenia Sali Zabaw
 • nie wchodzimy na krzesełka i stoliki

16. Wykupienie biletu, karnetu jest jednoznaczne z zapoznaniem i akceptacją Regulaminu oraz Zasad Bezpiecznego Korzystania z Sali Zabaw. 
17. Właściciel i personel Sali Zabaw CHATKA SKRZATKA nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu i zasad bezpiecznego korzystania z sali zabaw. Za bilet , karnet zakupiony, ale nie wykorzystany CHATKA SKRZATKA nie zwraca pieniędzy.
18. Wszyscy odwiedzający i przebywający na terenie Sali Zabaw CHATKA SKRZATKA zobowiązani są do przestrzegania powyższego Regulaminu i Zasad Bezpiecznego Korzystania z Sali Zabaw.